Tjänster

Ekonum erbjuder heltäckande tjänster inom revision. Av oss får du professionell hjälp med allt från enkla skattefrågor till en omfattande årsredovisning. Nedan har vi sammanfattat våra vanligaste tjänster. Hör av dig vid frågor!

Revision

BRF: Samtliga av våra revisorer har långtgående erfarenhet inom revision anpassad för bostadsrättsföreningar. Vi granskar räkenskaperna och den ekonomiska förvaltningen och stöttar styrelsen i sitt arbete. Vi ser alltid efter medlemmarnas intressen och har deras bästa i åtanke.

Fastighetsbolag: Gällande fastighetsbolag har vi även här långtgående erfarenhet i branschen. Vi kan hjälpa till med allt från fastighetsvärdering till budgetering.

Aktiebolag: Vi ökar tryggheten och attraktiviteten i ett företag genom oberoende, professionella granskningar och förslag på förbättringar. Vi håller oss uppdaterade om nya lagar och standarder.

Rådgivning

Oavsett om ni samarbetar med oss i egenskap av en BRF, ett fastighetsbolag eller aktiebolag erbjuder vi alltid vår expertis och vårt expertutlåtande. Detta kan gälla allt från skatterelaterade frågor såväl som upprättandet av en årsbudget. Vårt mål är en transparent granskning av den ekonomiska verksamheten, men också rådgivning utifrån det läge ni befinner er i för tillfället. Vi har givetvis erfarenheten och verktygen som krävs.

Heltäckande tjänster inom revision