Trygg revision för er förening

Er personliga revisionsbyrå

Trygg revision för er förening

Er personliga revisionsbyrå

En erfaren och auktoriserad revisor i er bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar behöver en oberoende revisor som reviderar räkenskaperna och granskar den ekonomiska förvaltningen. Med Ekonum får ni som styrelse och medlemmar en auktoriserad revisionsbyrå med mångårig erfarenhet som hjälper er med en kvalificerad och effektiv revisionsprocess samtidigt som vi stöttar och vägleda er genom de ekonomiska spörsmål som kan dyka upp i styrelsearbetet.

Låter detta intressant? Hör av er till oss vid minsta fråga, eller vid behov av en kostnadsfri offert.

Utförlig planering - anpassade tjänster

Planering är en grundläggande del av revisionsprocessen för bostadsrättsföreningar, där både revisionsbyrån och ni som styrelse samarbetar nära. Detta första steg innebär att fastställa omfattningen av revisionen, det vill säga vilka finansiella aspekter som ska granskas och vilka riskområden som kräver särskild uppmärksamhet.

En tidsplan upprättas för att revisionen kan genomföras effektivt, ofta anpassad till föreningens årsstämma.

Det är också viktigt att diskutera eventuella förändringar i bostadsrättsföreningens ekonomiska situation, nya projekt eller investeringar som kan påverka de finansiella rapporterna. Genom att skapa en öppen dialog mellan revisorn och styrelsen kan eventuella problem identifieras i ett tidigt skede, vilket gör det möjligt att hantera dem effektivt. 

Bokföring, budget och förvaltning

Vi som revisionsbyrå kan hjälpa er med en mängd ekonomiska aspekter i vår granskning, men vi tänkte förklara tre av dem lite närmare. När det kommer till bokföring kan vi hjälpa till med att säkerställa att alla ekonomiska transaktioner registreras korrekt och i enlighet med gällande lagar. Detta är grundläggande för en pålitlig ekonomisk rapportering.

När det gäller budgetering kan vi hjälpa er med att granska de budgetar som föreningen har tagit fram för att säkerställa att de speglar både planerade inkomster och utgifter. Med detta undviker ni otrevliga överraskningar.

Granskningen av förvaltningen av föreningens ekonomi omfattar en bredare tjänst, som bland annat innefattar rådgivning kring långsiktiga investeringar, underhållsplanering och kapitalförvaltning. Genom att erbjuda expertis inom dessa områden kan vi bidra till en trygg och välmående boendemiljö för alla medlemmar.

Kommunikation och rapportering

Det är viktigt att hålla en kontinuerlig, öppen dialog för att säkerställa att styrelsen är informerad om revisorernas framsteg, eventuella utmaningar som upptäcks, samt förslag på förbättringar. Den löpande ekonomiska rapporteringen blir ett viktigt verktyg för er som styrelse, då den ger en oberoende bedömning av föreningens ekonomiska hälsa.

Årsredovisningen - en förståelig översikt

För oss är det viktigt att hjälpa er navigera genom den ekonomiska rapporteringen. Årsredovisningen är ett grundläggande dokument som speglar organisationens ekonomiska hälsa och prestation under året. Vi strävar efter att granska dessa dokument utifrån gällande standarder, men dessutom ge er insikter och förståelse för vad siffrorna faktiskt betyder.

Vi bryter ner komplexa ekonomiska termer till klarspråk och lyfter fram det mest relevanta för er förening - som intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Genom att göra detta hoppas vi på att ni, som styrelsemedlemmar, känner er mer säkra i ert beslutsfattande.

Rådgivning och strategiska förslag

Vår ambition är att också fungera som en rådgivande partner som kan hjälpa er bostadsrättsförening med svåra beslut eller strategier. Utöver att granska era finansiella rapporter och säkerställa att allt står rätt till, kan vi erbjuda värdefulla insikter och råd när det gäller budgetering, ekonomisk planering och strategisk förvaltning.

Genom att arbeta tillsammans med oss kan ni känna er trygga i att er ekonomi är välgrundad och anpassad för att möta både nuvarande och framtida utmaningar. Anlitar ni oss kan du räkna med oberoende och professionell revision, samtidigt som välgrundade råd och en transparent kommunikation är i centrum. Kontakta oss för att få veta mer! 

Begär en skräddarsydd offert