Er personliga revisor

Vi skapar förtroende och trygghet

Er personliga revisor

Vi skapar förtroende och trygghet

Er trygga revisionsbyrå i Stockholm

Är ni i behov av en erfaren revisionsbyrå i Stockholm? I sådana fall är ni varmt välkomna till oss på Ekonum! Vi erbjuder våra tjänster till bostadsrättsföreningar, fastighets- och aktiebolag samt liknande typer av organisationer. Långsiktighet är någonting vi siktar mot, vilket speglas i ett starkt engagemang för varje kund.

Anlitar ni oss kan ni räkna med god kommunikation i kombination med trygga, pålitliga och punktliga revisioner och redovisningar. Ett samarbete helt enkelt, där transparens står i centrum. Vi erbjuder också kvalificerad rådgivning med konkreta förslag på hur ni kan förbättra verksamheten. Låter detta intressant? Kontakta oss!

Ekonomisk bekvämlighet

Vad innebär revision egentligen? Enkelt sammanfattat är det en process som syftar till att granska en organisations ekonomiska rapporter och affärstransaktioner. Huvudsyftet är att säkerställa att dessa rapporter ger en rättvisande och korrekt bild av organisationens finansiella ställning. Detta är av yttersta vikt för att upprätthålla förtroende och skapa en hållbar ekonomisk situation. 

Genom att erbjuda en oberoende och objektiv granskning hjälper revisionen till att identifiera eventuella avvikelser eller misstänkta aktiviteter som kan påverka organisationens ekonomiska hälsa och rykte. 

För aktiebolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är revision inte bara en laglig skyldighet utan också en viktig del i att bygga en stabil grund för framtida tillväxt. Vi ser till att ni följer gällande lagar och regler, vilket gör att ni kan lägga fokus på att föra verksamheten framåt.

Vi anpassar oss efter era behov av revision

Att anlita oss innebär att ni får en partner som kan täcka alla delar av ditt företags ekonomiska och administrativa behov. Med en kombination av expertis och personligt engagemang, kan vi anpassa våra tjänster efter det ni behöver hjälp med.

Etik och oberoende inom revision

För att säkerställa att granskningen är rättvis måste revisorn vara helt oberoende från den organisation som revideras. Detta innebär att revisorn inte får ha några ekonomiska intressen eller personliga relationer som kan påverka bedömningen av organisationen.

För oss är det viktigt att alltid agera med integritet, att utföra arbetet med professionell omsorg och upprätthålla eventuella yrkeshemligheter.

Ett starkt etiskt förhållningssätt är avgörande för att upprätthålla förtroendet mellan revisorn och den reviderade organisationen.

Professionell rådgivning

Som revisionsbyrå är en del av vår verksamhet att finnas tillgänglig för ekonomisk rådgivning, eller när ni behöver hjälp med att fatta strategiska beslut. Vi vet att det finns många lagar och bestämmelser att hålla reda på, när det kommer till ekonomisk förvaltning, vilket är varför vi är beredda att bistå er i tydliga och förståeliga översikter.

Revision av ekonomiska rapporter

Målet här är att säkerställa att de ekonomiska rapporterna ger en korrekt bild av organisationens ekonomiska ställning och resultat, i enlighet med gällande lagar och regler. Detta är särskilt viktigt för aktiebolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, där noggrann finansiell rapportering är viktig för att upprätthålla förtroendet hos medlemmar, ägare eller andra intressenter.

Våra kompetenta revisorer undersöker finansiella dokument som balansräkningar, resultaträkningar eller verifikat för att säkerställa kvalitet och en rättvisande bild av räkenskaperna. Denna granskning genomförs med hjälp av beprövade och effektiva metoder. Allt detta leder till en revisionsberättelse som avger ett omdöme om det går att lita på de finansiella rapporterna.

Kvalitativ hjälp med skattefrågor

En noggrann revision kan avslöja brister och felaktigheter i skatterapporteringen, vilket hjälper er som organisation att undvika kostsamma skattefel och sanktioner. Genom att granska riktigheten i de skattedeklarationer som lämnas till skattemyndigheterna, hjälper vi er att följa gällande skattelagar och regler.

Dessutom kan vi ge värdefulla insikter och råd gällande skatteeffektivisering, vilket kan leda till betydande besparingar. Denna rådgivning baseras såklart på en långtgående kunskap om skattelagstiftning och dess tillämpning.

Erfarenhet och god kommunikation

Vårt mål på Ekonum är att ge en smidig och effektiv revisionsprocess som säkerställer mervärde och kvalitativa räkenskaper. Med vår mångåriga erfarenhet och välutvecklade processer utgör vi ett tryggt val av revisionsbyrå i Stockholm. Tveka inte över att höra av er om ni vill ha svar på eventuella frågor, eller om ni är redo att ta del av en kostnadsfri offert.

Era professionella revisorer