Vi är era kunniga revisorer

Erfarenhet - Expertis - Transparens

Vi är era kunniga revisorer

Erfarenhet - Expertis - Transparens

Trygg revision för fastighetsbolag

Driver ni ett fastighetsbolag eller äger ditt bolag en fastighet och har behov av en erfaren revisor? Välkommen till oss på Ekonum! Med många år av branscherfarenhet i bagaget och ett genuint engagemang för er organisations ekonomiska hälsa, utgör vi ett tryggt val av revisionsbyrå.

Vi erbjuder välgrundad rådgivning såväl som heltäckande tjänster inom revision. Vi har full koll på fastighetsmarknaden och har anpassat våra tjänster därefter. Räkna med korrekt hjälp med skatt, fastighetsvärdering, förvaltning, budgetering och mycket mer.

Samtliga av våra specialister är kvalificerade revisorer och har långtgående erfarenhet av att jobba med revision anpassad till fastighetsbolag.

Låter detta intressant? Kontakta oss för att få ett kostnadsfritt offertförslag.

Betydelsen av revision inom fastighetsbranschen

Revisionens roll i fastighetsbranschen kan inte underskattas. För er som fastighetsbolag kan det innebära en trygghet när det kommer till att hantera finansiella rapporter, skattestrategier och eller värderingar. Ett samarbete med oss innebär att ni får mer än vad man vanligtvis förväntar sig av en revisionsbyrå. Vi strävar efter att vara en betrodd medarbetare, som hjälper er navigera genom den ekonomiska administrationen.

Med hjälp av vår expertis inom riskhantering och compliance, erbjuder vi skräddarsydda lösningar som stärker företagets position på marknaden. Vi förstår vikten av att tillämpa rätt redovisningsstandarder och hur viktig en noggrann due diligence-process är för framgångsrika fastighetsinvesteringar.

Finansiell rapportering och analys

Inom fastighetssektorn är en noggrann och transparent ekonomisk rapportering grundläggande för att säkerställa tillit från investerare, långivare och andra intressenter. 

Inom detta område kan vi bland annat hjälpa till med att säkerställa överensstämmelse med aktuella redovisningsstandarder, eller erbjuda insikter i hur resultat kan optimeras.

Avancerade analysmetoder är något vi använder oss av för att ge er en god förståelse för bolagets finansiella hälsa och hur den kan förbättras. Genom att analysera era intäkter, kostnader och investeringar, kan vi effektivt hitta möjligheter till förbättringar. Vår målsättning är att ge er de verktyg och den kunskap som behövs för att fatta välgrundade beslut.

Investeringar och strategier för skatt

Fastighetsmarknaden erbjuder många utmaningar kring beskattningen och vårt mål är att som revisorer hjälpa er genom dessa utmaningar och stärka er position på marknaden.

Vi säkerställer att ni följer alla lagkrav kring fastighetens beskattning och erbjuder också kvalificerad rådgivning om allt från direkt fastighetsbeskattning till indirekta skatteeffekter av fastighetstransaktioner för att optimera bolagets skattesituation. Vår expertis inom skatteplanering för fastighetsbolag säkerställer att ni undviker potentiella fallgropar, vilket möjliggör en mer lönsam verksamhet.

God kommunikation  - för ett framgångsrikt samarbete

I grunden för varje framgångsrikt partnerskap ligger god kommunikation. Som er revisionsbyrå är vi engagerade i att upprätthålla en öppen kommunikation, vilket säkerställer att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Genom att lyssna noggrant på era behov och förväntningar, kan vi anpassa våra tjänster för att bäst stödja bolagets situation och ambitioner. Nedan har vi sammanställt några punkter som vi tänker utmärker oss från andra aktörer på marknaden.

  • Expertis inom fastighetsbranschen: Förståelse för branschspecifika utmaningar och möjligheter.
  • Väl utarbetade strategier: Vi identifierar och adresserar potentiella risker innan de blir problem.
  • Personlig service: Vi värdesätter personliga relationer och skräddarsyr våra tjänster efter era behov.
Kontakta oss för att boka in ett möte